dissabte, 14 de juny de 2008

Exercint la llibertat© Narcís Civil

Sempre dic, que un mateix fet, quatre persones ho expliquen de quatre maneres diferents, és curiós, i cadascú ho defensa amb molta convicció, llavors un pensa: ostres, a qui tinc d’ escoltar o creure.

Estem envoltats de grups amb diferents punts de vista de la vida i durant els anys han estat de moda uns més que altres.

Com que sóc jo qui escriu i són les meves reflexions em permeto classificar els homes en dos grans grups.

Els que aquesta vida ho és tot “ l’home i la ciència tot ho poden”. El que és important es buscar el coneixement i millorar la ciència o senzillament viure i treure profit a tot el que es pugui (bé potser ho dic d’una manera massa grollera...)

I l’altre grup és el que creu en que a més de nosaltres hi ha quelcom més transcendent. Aquest grup de persones busquen en les religions, en la mística, en el isosterisme, etc... El que en dic buscar la saviesa, que no és pas el coneixement rebut a partir de l’estudi, sinó buscar per diferents camins el transcendent allò que és superior a nosaltres

Als dos grups hi ha persones meravelloses, i penso que el que fa que ho siguin independentment del grup a que pertanyin és la seva llibertat interior, el creure amb el que fan.

Per tant no es pot dir quin es el millor, tots dos ho son en la mesura que ho viuen amb llibertat.