divendres, 24 d’abril de 2009

Analfabets en religió


M’ha agradat l’escrit del diari el Periòdico en Català que fa referència a la deshumanització de les noves generacions. Escrit per REYES Mate* Filòsof i investigador del Consell Superior d’investigacions Científiques.

Concretament el titular diu: Analfabets en religió

“No preocupa la descristianització del país, sinó la deshumanització de les noves generacions”

Un, pot està més o menys d’acord amb el que diu l’autor, però el que si crec, és que el titular dóna molt que reflexionar.
És cert que no podem oblidar d'on venen les nostres arrels, i és bo que tothom ho conegui, no per això ha d’afectar a la nostra llibertat d’elecció, ans tot el contrari, pot enriquir el nostre pensament i al mateix temps fer-nos més respectuosos en la diversitat.
Sóc dels que crec que a les escoles que no siguin confessionals s’ha de donar una assignatura al menys d’història de les religions. Agradi o no, formen part de la nostra cultura i per tant és necessari el seu coneixement i de la seva influència en la historia.
Que cada un tregui les seves conclusions.